in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Dokument
Nařízení SNK SSSR č. 1626-390ss o válečných zajatcích. 03.10.1939
[z dokumentu byly vybrány a přeloženy informace: o válečných zajatcích Západní Ukrajiny a Češích z Československého legionu]

Sovět národních komisařů SSSR nařizuje:

1) Válečné zajatce z řad mužstva – Ukrajinci, Bělorusové a občané dalších národností, jejichž domov se nachází na území Západní Ukrajiny a Západního Běloruska, odeslat do svých domovů.

6) Zadržené Čechy [1] počtem zhruba 800 osob propustit, pokud písemně potvrdí, že nebudou bojovat proti SSSR [2].


Předseda SNK SSSR (V. Molotov)komentář autorů publikace:
[1] - Jedná se o Čechy, kteří byli příslušníky Československého legionu, jenž se začal formovat z emigrantů-antifašistů na území Polska po okupaci Československa fašistickým Německem v březnu 1939. 18.09. byl legion internován jednotkami Rudé armády v okolí vesnice Rakovci.
[2] - Vyplnění tohoto bodu nařízení SNK SSSR se časově protáhlo. Podniknuté kroky NKID SSSR ve věci předání Čechů Rumunsku nebo USA neměly úspěch, poněvadž vlády těchto zemí odmítli dát českým vojákům vstupní víza. Teprve v dubnu 1940 byl skupině 45 osob povolen výjezd přes Oděsu do Francie, kde se tehdy formovala československá vojenská jednotka. 19.06.1940 NKVD povolil výjezd ještě jedné skupiny v počtu 56 osob. V červenci byla k odeslání připravena další skupina v počtu 75 osob. Po pádu Francie se odesílání legionářů zabrzdilo. Československá exilová vláda v Londýně požádala britskou vládu, aby se o odeslání legionu ze SSSR postaralo britské velvyslanectví v Moskvě. 15.02. národní komisař státní bezpečnosti Merkulov povolil výjezd internovaných legionářů. K 10.03.1941 z 803 internovaných bývalého československého legionu bylo 639 odesláno do zahraničí, 3 osvobozeny na žádost IKKI, 161 zůstalo v táboře z nichž část (15-20 osob) kategoricky odmítlo výjezd ze SSSR. Po napadení fašistického Německa na Sovětský Svaz byly zahájena jednání o založení v SSSR československé vojenské jednotky, jejichž jádrem se měli stát osoby nacházející se v Suzdalském táboře (ke konci července jich v táboře bylo 91 osob). 05.02.1942 88 legionářů přijelo do Buzuluku (Čkalovské oblasti) na sběrné stanoviště formující se československé vojenské jednotky.

zkratky:
IKKI - Ispolnitelnyj komitet Kominterny (Výkonný výbor Komiterny).
NKID SSSR - Narodnyj komissariat inostranych děl SSSR (Národní komisariát zahraničních věcí).
NKVD - Narodnyj komissariat vnutrenych děl SSSR (Národní komisariát vnitřních věcí).
SNK SSSR - Sovet narodnych komissarov SSSR (Výbor národních komisařů).


Zdroj: "Otkrytoe obšestvo" (Fond Sorosa) - Váleční zajatci v SSSR 1939-1956
Dokument: GARF. F. 5446, op.1, d. 510, l. 84-85. Podlinnik.

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | podpora www.czechpatriots.com