in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Dokument
Zpráva vedoucího 2 odboru GUPVI NKVD SSSR A.N. Bronnikova na zástupce vedoucího GUPVI NKVD SSSR N.T. Ratušného o počtu, národnostním a hodnostním složení válečných zajatců v táborech GUPVI během Velké vlastenecké války 1941-1945. 27.06.1945
[z dokumentu byly vybrány a přeloženy informace: sumarizace válečných zajatců 1941-1945, počet propuštěných do národnostních jednotek včetně Čechoslováků, počet zajatých Čechů, Slováků, Rusínů k 26.06.1945]

Celkem válečných zajatců během Velké vlastenecké války..........3.120.944 osob
generálů............227
důstojníků..........82.111
mužstva.............3.038.606

Přírůstek zajatců po letech:
1941..........9.147
1942..........46.047
1943..........181.148
1944..........704.853
1945..........2.179.749

...
Během Velké vlastenecké války ubylo zajatců..........462.475 osob
z toho:
1) na formování národnostních jednotek..........55.799 osob
maďarských jednotek..........21.787 osob, z toho 1.375 důstojníků
rumunských jednotek..........20.446 osob, z toho 1.544 důstojníků
československých jednotek..........9.089 osob, z toho 70 důstojníků
jugoslávských jednotek..........2.542 osob, z toho 48 důstojníků
polských jednotek..........1.935 osob, z toho - důstojníků
...
10) zabito při útěku, zemřelo při výrobě, utonulo, otrávilo se, sebevraždy, další úmrtí..........753
11) zemřelo během války zajatců..........318.489 osob
z toho:
Němců..........179.327
Rumunů..........45.850
Maďarů..........31.820
Italů..........27.104
ostatních národností..........16.318
neidentifikováno..........18.070

...

K 26.06.1945 dosahuje počet válečných zajatců..........2.658.469 osob
...
2) dle národností:
Němců..........1.836.135 z toho 175 generálů a 33.492 důstojníků
...
Čechů..........16.900 z toho 104 důstojníků
Slováků..........12.116 z toho 172 důstojníků
Rusínů..........3.787 z toho 9 důstojníků
...

...

Vedoucí 2 odboru GUPVI NKVD SSSR major bezpečnosti (A.N. Bronnikov)Pozn. MG:
Značnou část zajatců tvořili příslušníci slovenské armády a německého Wehrmachtu. Sudetští Němci a občané ze smíšených manželství, kteří se přihlásili k občanství Říše a sloužili v jednotkách Wehrmachtu nebo SS se po zajetí účelně hlásili zpět k čs. občanství v nadějí na lepší zacházení.

Zdroj: "Otkrytoe obšestvo" (Fond Sorosa) - Váleční zajatci v SSSR 1939-1956
Dokument: CChIDK. F. 1/p, op. 01e, d. 15a, l. 69-73. Podlinnik.

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | podpora www.czechpatriots.com