in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Český a slovenský legion (1939-1942)

Od-do: 03.09.1939 [1] - 12.02.1942 [2]
Podřízenost: na legion dohlíželi polští důstojníci [3]
14.09. - velitelství Tarnopolu
Velitel: armádní generál Lev Prchala [4]
09/1939 - podplukovník Ludvík Svoboda
Počet: okolo 900 osob [5]
Národnostní složení: většinu tvořili Češi
Složení: [tba]
Přesun: Krakov [PL] - Bronowice Małe (06.07.39) - rw Przemyśl - rw Lwów - rw Krasne - rw Dubno - rw Zdołbunów - rw Sarny - rw Leśna (01.-12.09.) - rw Sarny - rw Zdołbunów - rw Krasne - rw Zborów - rw Hluboczek Wielki (13.-17.09.) + Tarnopol [6] - Horodyszcze (17.09.) - Rakówiec [7] (18.09.1939) *
Hlavní bitvy: [8] protiletecká obrana Tarnopolu (15.-17.09.1939)


Výzbroj & výstroj

Všichni příslušníci Českého a slovenského legionu byli oblečeni v civilních šatech. Tisíc polských uniforem (jediným rozlišovacím znakem měla být trikolóra na čepici), které byly objednány československým velením se k jednotce nedostaly, jelikož mezitím začala válka. Obdobná byla situace i u dodávek zbraní.

08/1939 [9]09/1939 [10]
Plynová maska100
Puška1050
Těžký kulomet12


Přísaha Československé vojenské jednotky (1939)
Přísaha Československé vojenské jednotky (1939)


* 18.09.1939 Český a slovenský legion byl Rudou armádou (když napadla Polsko z východu) obklíčen a zajat [11] v obci Rakówiec. Legion byl následně několikrát přesouván do různých internačních táborů. Špatné životní podmínky, které v táborech panovaly, nelidské zacházení ze strany sovětských žalářníků a "hlad po boji" s Němci, vedly k tomu, že většina legionářů během let 1940-1941 opustila Sovětský Svaz a odjela do Francie a na Střední východ. V SSSR zůstala pouze malá skupinka, která v únoru 1942 založila v přiuralském městě Buzuluk 1. československý samostatný polní prapor.

Počet: 04.01.1940 - 674 osob
25.12.1940 - 615 osob
15.04.1941 - 157 osob
02/1942 - 88 osob
Národnostní složení: 04.01.1940 - Češi 507, Slováci 63, Židé 104
25.12.1940 - Češi 502, Slováci 75, Židé 34
15.04.1941 - Češi 128, Slováci 28, Židé 1
Složení: 04.01.1940 - 137 důstojníků, 141 poddůstojníků, 17 rotmistrů, 663 vojínů, 25 aspirantů, ostatních 17
Nedobrovolný přesun: Rakówiec [PL] [7] (18.09.39) - Husiatyn (21.09.) [USSR] - Kamenec Podolsky (23.09.) - Olchovec [12] (17.10.) - rw Jarmolincy [12] (06.11.) - rw Šepetovka - rw Oranki [12] (03.04.40) - Suzdal [12] (20.06.40) - Oranki [12] (21.10.41) - Buzuluk (05.02.42)
Internační tábory: Jarmolincy (06.11.1939-23.03.1940)
Oranki (03.04.1940-18.06.1940)
Suzdal (20.06.1940-10/1941)
Oranki (21.10.1941-01/1942)[1] - první zahraniční skupina vznikla 30.04.1939 v Krakově a nesla název Československá vojenská skupina. Později se tato skupina stala základem Českého a slovenského legionu.
[2] - oficiální založení 1. Československého samostatného polního praporu.
[3] - plukovník Karol Zborowski a major Henryk Smrotecki.
[4] - opustil jednotku 03.09., definitivně pak 16.09.1939.
[5] - 01.09.1939. Podle jiného zdroje měl legion 12.09.1939 850 příslušníků.
[6] - skupina 24 příslušníků legionu posílila ve dnech 15-17.09.1939 protileteckou obranu Tarnapolu.
[7] - podle sovětských zdrojů šlo o obec Raków.
[8] - výsledkem jednání koncem července 1939 mezi polskou vojenskou správou a Československou vojenskou skupinou byl vstup 93 pilotů do polské armády, kteří později operovali z polských leteckých základen v Dęblině a Pulawě. V polské armádě bojovali i další specialisté z této skupiny a to protiletadloví dělostřelci, ženisté a telegrafisté. Více: [http://www.czechpatriots.com//mirror/1939].
[9] - zdroj: [Kulka E. - Židé v československé Svobodově armádě].
[10] - zdroj: [http://www.volny.cz/ipro/stripky/clanky/polsko39.htm]. Podle Ericha Kulky měl legion v září 4 těžké kulomety, 9 lehkých kulometů, 5400 nábojů, 500 plynových masek, 100 lopatek.
[11] - mimo skupiny, která bránila Tarnopol.
[12] - sovětské internační tábory.

zkratky:
[tba] = bude doplněno, rw = železnice, [PL] = Polsko, [USSR] = SSSR

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | podpora www.czechpatriots.com