in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Vyznamenané čs. jednotky a vojáci v SSSR
Řád Suvorova
Zřízen: 29.07.1942 výnosem Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR.
Udělován: velitelům za vynikající úspěchy v záležitostech řízení vojsk, skvělou organizaci bojových operací a za projevení rozhodnosti a houževnatosti při jejich vedení, výsledkem čehož bylo dosaženo vítězství v bojích za vlast ve Vlastenecké válce.
Stupně či opakované udělení: řád má tři stupně. 1. stupeň byl udělován velitelům frontů a armád, jejich zástupcům, náčelníkům štábů, náčelníkům operačních vedení i oddělení a velitelům různých druhů vojsk (dělostřelectva, vzdušných sil, obrněných a minometných) frontů a armád. 2. stupeň byl udělován velitelům sborů, divizí a brigád, jejich zástupcům a náčelníkům štábů. 3. stupeň byl udělován velitelům pluků, praporů, rot a náčelníkům štábů pluků.

Vyznamenané čs. jednotky: 0 + 2 + 0
[1943] 1. československá samostatná brigáda řádem 2. stupně - za boj o Kiev
[05/1945] 1. československá samostatná tanková brigáda řádem 2. stupně - za osvobození Ostravy

První vyznamenaný Čechoslovák v SSSR:
1. československá samostatná brigáda a její velitel plukovník Svoboda řádem 2. stupně za boje o Kiev ve dnech 03.-06.11.1943.
Počet vyznamenaných: 1 + 3 + 3
[1943] Svoboda Ludvík řádem 2. stupně za boj o Kiev
[24.02.1944] Přikryl Vladimír řádem 2. stupně
[10.08.1945] Svoboda Ludvík řádem 1. stupně
[10.08.1945] Janko Vladimír řádem 2. stupně
[10.08.1945] 3 příslušníci 1. československého armádního sboru řádem 3. stupně za velitelské zásluhy: Buršík Josef, Knop Josef, Sedláček Franc
Řád Suvorova (1. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Suvorova (1. stupeň)
© www.mondvor.narod.ru


Řád Suvorova (2. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Suvorova (2. stupeň)
© www.mondvor.narod.ru


Řád Suvorova (3. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Suvorova (3. stupeň)
© www.mondvor.narod.rupoznámka:
A.V. Suvorov [1729-1800] - vojevůdce v rusko-tureckých a napoleonských válkách.

Czechoslovak military units in the USSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | supported by www.czechpatriots.com