in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Vyznamenané čs. jednotky a vojáci v SSSR
Řád Bogdana Chmelnického
Zřízen: 10.10.1943 výnosem Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR.
Udělován: velitelům a vojákům armády i válečného loďstva, velitelům partyzánských oddílů i partyzánům, kteří prokázali zvláštní rozhodnost a um v operacích proti nepříteli, vysoký patriotizmus, udatnost a obětavost v boji za osvobození sovětské země od německých uchvatitelů.
Stupně či opakované udělení: řád má tři stupně. 1. stupeň byl udělován velitelům frontů, loďstev, armád a flotil, jejich zástupcům, náčelníkům štábů, náčelníkům operačních oddělení a velitelům různých druhů vojsk frontů, loďstev, armád a flotil a velitelům partyzánských oddílů. 2. stupeň velitelům sborů, divizí a brigád a jejich zástupcům a náčelníkům štábů a velitelům partyzánských oddílů. 3. stupeň řadovým vojákům, poddůstojníkům a důstojníkům do funkce velitele praporu, stejně jako partyzánským velitelům i partyzánům.

Vyznamenané čs. jednotky: 1 + 1 + 0
[04.01.1944] 1. československá samostatná brigáda řádem 1. stupně - boj o Bielou Cerkev [1]
[16.05.1945] 4. československá samostatná brigáda řádem 2. stupně

Počet vyznamenaných: 0 + 0 + 7
[23.03.1944] 5 příslušníků 1. československé samostatné brigády řádem 3. stupně za boje o Bielou Cerkev, Rudu a Žaškov: Bičiště Bohumil, Ivasjuk Michal, Petras Sergej, Stehlík Stanislav, Šindelek Stanislav
[10.08.1945] 2 příslušníci 1. československého armádního sboru řádem 3. stupně: Muzikant Bohumil, Tyrichter Alois [I/M]
Řád Bogdana Chmelnického (1. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Bogdana Chmelnického
(1. stupeň)
© www.mondvor.narod.ru


Řád Bogdana Chmelnického (2. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Bogdana Chmelnického
(2. stupeň)
© www.mondvor.narod.ru


Řád Bogdana Chmelnického (3. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Bogdana Chmelnického
(3. stupeň)
© www.mondvor.narod.ru[I/M] - in memoriam.
[1] - Řád Bogdana Chmelnického 1. stupně byl za celou dobu války udělen pouze 10ti vojenským jednotkám. Tou první vyznamenanou byla 1. československá samostatná brigáda.

poznámka:
Bogdan Chmelnický [1596-1657] - ukrajinský hejtman a hrdina bojů proti Polákům, který se zasloužil o spojení Ruska s Ukrajinou (1654).

Czechoslovak military units in the USSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | supported by www.czechpatriots.com