in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Zřízen: 14.06.1946 nařízením vlády.
Udělován: velitelům, kteří vedli své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky zejména tím, že projevili osobní statečnost, která měla rozhodující vliv na splnění daného bojového úkolu jednotky vlastní, sousední nebo jednotky vyšší, nebo projevili vynikající bojovou činnost při plnění povinností velitele jednotky.
Stupně či opakované udělení: řád má tři stupně. 1. stupeň v podobě zlaté hvězdy byl zpravidla udělován velitelům vyšších jednotek, jejich zástupcům a náčelníkům štábu armády. 2. stupeň v podobě stříbrné hvězdy pak náčelníkům štábů sboru, divize a velitelům vojskových těles. 3. stupeň ve formě medaile velitelům praporů, oddílů, setnin a čet.

Počet vyznamenaných: [wba]
tento řád byl rovněž udělen některým velitelům 1. čs. armádního sboru.
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (2. stupeň) - © www.aurea.cz
Československý velitelský řád
Jana Žižky z Trocnova
(2. stupeň)
© www.aurea.cz


Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (3. stupeň) - © www.aurea.cz
Československý velitelský řád
Jana Žižky z Trocnova
(3. stupeň)
© www.aurea.cz


[wba] - bude doplněno.

Czechoslovak military units in the USSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | supported by www.czechpatriots.com