in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Vyznamenané čs. jednotky a vojáci v SSSR
Řád Alexandra Něvského
Zřízen: 29.07.1942 výnosem Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR.
Udělován: velitelům divizí, brigád, pluků, praporů, rot a čet, kteří ve Vlastenecké válce projevili osobní odvahu, udatnost, statečnost a svým obratným velením zajistili úspěšnou činnost svých jednotek.

Vyznamenané čs. jednotky: 1
[05/1945] 3. československá samostatná brigáda - za osvobození Žiliny

První vyznamenaný Čechoslovák v SSSR:
byl jím pravděpodobně velitel 1. roty tankové brigády poručík Ondík, kterému se podařilo v osadě Wilchwy vniknout hluboko do německého týlu a i po zásahu svého tanku držet pozice (s osádkou a výsadkem samopalníků) do příchodu sovětské pěchoty.
Počet vyznamenaných: 3
[10.08.1945] 3 příslušníci 1. československého armádního sboru: Háša Imrich, Ondík Andrej, Petras Sergej
Řád Alexandra Něvského - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Alexandra Něvského
© www.mondvor.narod.rupoznámka:
Alexandr Něvský [1220-1263] - novgorodský kníže, který zastavil expanzi Švédů na Něvě (1240) a porazil Řád německých rytířů na Čukotském jezeře (1241).

Czechoslovak military units in the USSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | supported by www.czechpatriots.com