in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR
Zřízena: 24.02.1965 opatřením předsednictva Národního shromáždění ČSSR.
Udělována: jako čestné uznání k ocenění mimořádných zásluh v boji proti hitlerovskému fašismu za osvobození Československa. Byla udělována československým občanům za mimořádné zásluhy v boji proti fašismu doma nebo za hranicemi, zejména těm, kteří se aktivně zúčastnili domácího odboje nebo partyzánských bojů se zbraní v ruce nebo se jinak významně podíleli na povstání českého lidu v roce 1945, ale i těm, kteří byli za organizování protifašistické činnosti vězněni.

Počet vyznamenaných: [wba]
tato medaile byla rovněž udělována bývalým příslušníkům 1. čs. armádního sboru.
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR - © www.aurea.cz
Pamětní medaile k 20. výročí
osvobození ČSSR
© www.aurea.cz


[wba] - bude doplněno.

Czechoslovak military units in the USSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | supported by www.czechpatriots.com