in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Řád Lenina
Zřízen: 06.04.1930 výnosem CIK SSSR.
Udělován: řád je vyšším oceněním SSSR za zvláště významné zásluhy v revolučním hnutí, pracovní činnosti, při obraně socialistické vlasti, rozvoji přátelství a spolupráce mezi národy, upevnění míru a další zásluhy před sovětským státem a společností. Byl udělován občanům SSSR, podnikům, společenstvím, institucím, organizacím, vojenským jednotkám, vojenským lodím, spojením a sdružením, svazovým i autonomním republikám, krajům, oblastem, autonomním oblastem, autonomním okruhům, rajónům, městům a dalším osídleným místům. Řád mohl být rovněž udělen občanům, podnikům, institucím, organizacím a osídleným místům jiných států.
Řád byl automaticky udělen držitelům titulu a Zlaté hvězdy "Hrdiny Sovětského svazu".

První vyznamenaný Čechoslovák v SSSR:
byl jím velitel 1. roty podporučík Otakar Jaroš, který Řád Lenina obdržel k Zlaté hvězdy "Hrdiny Sovětského svazu" za hrdinství v boji u Sokolova. První přímé udělení je pak spojeno s vyznamenáním velitele 1. československého samostatného polního praporu plukovníka Svobody dne 26.04.1943.
Počet vyznamenaných: 8
[26.04.1943] Svoboda Ludvík - boj u Sokolova
[21.12.1943] Petras Sergej - boj o Kiev
[21.12.1943] Janko Vladimír - boj o Kiev
jako držitelé Zlaté hvězdy "Hrdiny Sovětského svazu" byli tímto řádem vyznamenáni:
[17.04.1943] Jaroš Otakar [I/M] - boj u Sokolova
[21.12.1943] Buršík Josef - boj o Kiev
[21.12.1943] Sochor Antonín - boj o Kiev
[21.12.1943] Tesařík Richard - boj o Kiev
[10.08.1945] Vajda Stěpan [I/M] za bojové zásluhy
Řád Lenina - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication
Řád Lenina
© www.mondvor.narod.ru


Velitel Svoboda je vyznamenáván Řádem Lenina, který mu předává předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR M.I. Kalinin po boji u Sokolova - © www.ludviksvoboda.cz
Velitel Svoboda je vyznamenáván Řádem Lenina, který mu předává předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR M.I. Kalinin po boji u Sokolova
© www.ludviksvoboda.cz

Velitel Svoboda - vyznamenaný Řádem Lenina - © www.ludviksvoboda.cz
Velitel Svoboda - vyznamenaný Řádem Lenina
© www.ludviksvoboda.cz[I/M] - in memoriam.

zkratky:
CIK SSSR - Centralnyj ispolnitelnyj komitet SSSR (Centrální výkonný výbor SSSR).

Czechoslovak military units in the USSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | supported by www.czechpatriots.com