in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Související odkazy
1939 - Legion Czechosłowacki [mirror page] [PL]
stránky věnované Československému legionu v Polsku...

Bitva o Dukelský průsmyk 1944 [EN]
popis bojů o Dukelský průsmyk, mapy, fotografie od Billa Tarkulicha...

Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války [CZ,EN,RU]
internetová výstava o ženách, které dobrovolně sloužily a bojovaly v zahraničních vojenských jednotkách za druhé světové války na Středním východě, v Anglii, v Jugoslávii a na východní frontě...

Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. sv. války [CZ]
databáze příslušníků čs. jednotek (včetně východní fronty) vytvořená Vojenským historickým archivem...

Karpatsko-dukelská operace [EN]
popis operace, autorem je Bill Tarkulich...

Ludvík Svoboda [CZ,EN,RU]
stránky věnované památce armádního generála Ludvíka Svobody...

Památník II. světové války v Hrabyni [CZ]
připomenutí Ostravsko-opavské operace, které se účastnily čs. jednotky v SSSR...

Post Bellum - Paměť národa [CZ]
nevládní a nezisková organizace, založená v roce 2001. Systematicky usiluje o společenskou satisfakci českých (československých) válečných veteránů. Textový, obrazový i zvukový záznam našich hrdinů...

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov [SK]
občansky a politicky nezávislá, nestranická organizace, která sdružuje legionáře, účastníky odboje a Slovenského národního povstání. Informace o SNP a 2. čs. paradesantní brigádě...

Stíhací esa [EN,CZ]
nejlepší československá esa bojující v SSSR...

Válečné střípky [CZ]
stránky věnované československému zahraničnímu odboji. Součástí publikovaných materiálů je např. pojednání o dělostřelcích a tankistech 1. československého armádního sboru u Jasla (18.12.1944-19.01.1945), nebo poslední dny Československého legionu před internací Rudou armádou...

Vojenské muzeum Svidník [SK]
expozice vojenských dějin na východním Slovensku od roku 1914 až po období roku 1945. Klíčovým tématem jsou boje československých jednotek o Dukelský průsmyk...zkratky:
[CZ] = česky, [EN] = anglicky, [PL] = polsky, [RU] = rusky, [SK] = slovensky

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | podpora www.czechpatriots.com