in Englishin Czechin Russian

Web menu
Úvodní informace
Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)
Osud Československého legionu v SSSR (1939-1942)
Přehled čs. jednotek v SSSR
Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR
Vojenské archivy
Jak hledat v archivech?
Související bibliografie
Související filmografie
Související odkazy
Galerie
TOPlist


Řopík Odolov

Husitstvi.cz


Vyznamenaní příslušníci čs. jednotek v SSSR

Během a po završení bojové cesty československých jednotek v SSSR byly řadě příslušníkům uděleny československé a sovětské řády, medaile a odznaky. Vyznamenáváni nebyli pouze jednotlivci, ale i celé jednotky.

Československé řády a medaile

Udělované během války:
Československý válečný kříž z roku 1939
Československá medaile "Za chrabrost před nepřítelem"

Udělované po válce:
Československý vojenský řád bílého lva "Za vítězství"
Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Československý vojenský řád "Za svobodu"
Řád Slovenského národního povstání
Československá vojenská medaile "Za zásluhy"

Pamětní medaile:
Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Sokolovská pamětní medaile
Dukelská pamětní medaile
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR
Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu...
Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou...
Pamětní medaile k 50. výročí Slovenského národního povstání (SR)
Pamětní medaile k 50. výročí osvobození Slovenska a ukončení 2. světové války (SR)
Čestný pamětní odznak k 60. výročí ukončení 2. světové války (ČR)


Sovětské řády, medaile a odznaky

Zlatá hvězda "Hrdiny Sovětského svazu"
Řád Lenina
Řád Rudého praporu
Řád Suvorova
Řád Kutuzova
Řád Bogdana Chmelnického
Řád Alexandra Něvského
Řád Vlastenecké války
Řád Rudé hvězdy
Řád Slávy
Medaile "Za odvahu"
Medaile "Za bojové zásluhy"
Medaile "Za osvobození Prahy"
Medaile "Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce..."
Odznak "Vzorný ženista"
Odznak "Vzorný minér"
Odznak "Vzorný dělostřelec"
Odznak "Vzorný tankista"


Související materiály a dokumenty

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení titulu Hrdiny Sovětského Svazu důstojníkům 1. československé samostatné brigády v SSSR řádu Suvorova II. stupně [z 21.12.1943]

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů a medailí vojákům a důstojníkům 1. československé samostatné brigády v SSSR řádu Suvorova II. stupně [z 21.12.1943]

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů a medailí SSSR vojákům a důstojníkům 1. československé samostatné brigády v SSSR řádu Suvorova a Bogdana Chmelnického [z 23.03.1944]

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů jednotkám československého sboru [z 2?.05.1945]

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů jednotkám československého sboru [z 2?.05.1945]

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů jednotkám československého sboru [z 2?.05.1945]

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů SSSR generálům československého armádního sboru [z 10.08.1945]

Příkaz Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR o udělení řádů SSSR generálům, důstojníkům a vojákům 1. československého armádního sboru [z 10.08.1945]


Související literatura

Sokolovo 1943
Naše Vojsko, Praha 2004 (1. vydání)
[mj. přehled vyznamenaných za boje u Sokolova]

Kopecký M. - Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944-1945)
Ministerstvo obrany ČR, Praha 2007
[mj. přehled vyznamenaných ženistů]

Pulec V. - Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny
SNTL + Alfa, Praha 1980 (1. vydání)
[mj. přehled řádů a vyznamenání druhého odboje]

Související internetové stránky

The Soviet Military Awards page [EN]
[informace o vojenských řádech a medailích Sovětského Svazu]

Orders and Medals of USSR [RU]
[velice kvalitní a detailní informace o sovětských vyznamenáních, včetně fotografií]

Czechoslovak military units in the USSR (1942-1945) | © 2005-2017 Michal Gelbič | supported by www.czechpatriots.com