www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Ze sovětských archivů
Počet vězněných československých občanů v sovětských nápravně pracovních táborech (1937, 1939, 1942, 1956)

Statistické údaje zpracované z několika dokumentů.

počty/k datu 01.10.1937 01.01.1939 01.01.1942 01.04.1956
Čechoslováci 132 1 442
Češi dle národnosti
21
dle Čs. státní příslušnosti
117
Slováci dle státní příslušnosti
2
Maďaři 2 107 297
dle národnosti
10
dle státní příslušnosti
2 216
dle státní příslušnosti
2
další cizinci 3 437 7 082
dle národnosti
131
dle státní příslušnosti
6 460
dle národnosti
929
dle státní příslušnosti
2
neidentifikovatelní cizinci 3 ? 3 750
dle národnosti
1 423
dle státní příslušnosti
26 454
dle národnosti
2 457
dle státní příslušnosti
1 484
celkem cizinců 24 118 4 475
dle státní příslušnosti
81 744
dle národnosti
10 183
dle státní příslušnosti
1 761
Ukrajinci 3 119 381 182 536 182 284 127 944
celkem vězněných v ITL 4 818 345 1 289 491
(z toho 4 549 za přeběhlictví a 15 649 za špionáž)
1 390 458
(z toho 15 173 za nelegální přechod hranic a 14 664 za vlastizradu a špionáž)
810 755


Poznámky:
  1. Dislokace Čechoslováků v roce 1937: 15 – Bamlag, 19 – Volgolag, 29 – Belbaltlag, 4 – Temlag, 2 – Dallag, 5 – Sazlag, 22 – Karlag, 3 – Prorvlag, 2 – Norillag, 3 – Vjazemlag, 1 – Stalinskaja stancija, 2 – Jugo-vostočnaja gavaň, 25 – Sevvostlag.
  2. Lze předpokládat, že zejména 21 000 Rusínů z Podkarpatské Rusi, uvězněných za nelegální překročení hranic SSSR a "špionáž" po roce 1939, mohli být mj. zařazeni a vykazováni v jiných národnostních skupinách, a to pravděpodobně jako Maďaři, eventuálně "jiná národnost" nebo "neznámá národnost".
  3. Je více než pravděpodobné, že Rusíni byli vykazováni i v ukrajinské národnostní skupině. Ukrajinci nebyli evidováni jako cizí národnost, ale jako národnost SSSR.
  4. ITL - Nápravně pracovní tábor (Ispravitelno-trudovoj lager).

Prameny a literatura:
  • Meždunarodnyj fond Demokratia - GULAG: Glavnoe upravlenie lagerej 1918-1960. Dokument: GARF. F. 9414. OP. 16. D. 1140. Ll. 140 – 141. Podlinnik. Výkaz o národnostním složení vězňů, nacházejících se v ITL NKVD SSSR k 01.10.1937.
  • Meždunarodnyj fond Demokratia - GULAG: Glavnoe upravlenie lagerej 1918-1960. Dokument: GARF. F. 9414. OP. 1. D. 1140. Ll. 189 – 195. Podlinnik. Výkaz o složení vězňů, nacházejících se v ITL NKVD SSSR k 01.01.1939.
  • Meždunarodnyj fond Demokratia - GULAG: Glavnoe upravlenie lagerej 1918-1960. Dokument: GARF. F. 9414. OP. 1-dop. D. 378. Ll. 145 – 151. Podlinnik. Výkaz o složení vězňů, nacházejících se v táborech NKVD k 01.01.1942.
  • Meždunarodnyj fond Demokratia - GULAG: Glavnoe upravlenie lagerej 1918-1960. Dokument: GARF. F. 9414. OP. 1. D. 258. Ll. 1 – 17. Podlinnik. Výkaz o složení vězňů, nacházejících se v ITL, UITLK – OITK MVD SSSR, k 01.04.1956.

-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist