www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Ze sovětských archivů
Nařízení SNK SSSR č. 1626-390ss o válečných zajatcích. 03.10.1939

Z dokumentu byly vybrány a přeloženy informace o válečných zajatcích Západní Ukrajiny a zadržených Češích z Československého legionu.

Výbor lidových komisařů SSSR nařizuje:

1) Válečné zajatce z řad mužstva – Ukrajince, Bělorusi a občany dalších národností, jejichž domov se nachází na území Západní Ukrajiny a Západního Běloruska, odeslat do svých domovů.6) Zadržené Čechy 1 počtem zhruba 800 osob propustit, pokud písemně potvrdí, že nebudou bojovat proti SSSR 2.Předseda SNK SSSR (V. Molotov)Poznámky:
  1. Komentář autorů publikace: Jedná se o Čechy, kteří byli příslušníky Československého legionu, jenž se začal formovat z emigrantů-antifašistů na území Polska po okupaci Československa fašistickým Německem v březnu 1939. Dne 18.09. byl legion internován jednotkami Rudé armády v okolí vesnice Rakovci.
  2. Komentář autorů publikace: Vyplnění tohoto bodu nařízení SNK SSSR 3 se časově protáhlo. Podniknuté kroky NKID SSSR 4 ve věci předání Čechů Rumunsku nebo USA neměly úspěch, poněvadž vlády těchto zemí odmítli dát českým vojákům vstupní víza. Teprve v dubnu 1940 byl skupině 45 osob povolen výjezd přes Oděsu do Francie, kde se tehdy formovala československá vojenská jednotka. 19.06.1940 NKVD 5 povolil výjezd ještě jedné skupiny v počtu 56 osob. V červenci byla k odeslání připravena další skupina v počtu 75 osob. Po pádu Francie se odesílání legionářů zabrzdilo. Československá exilová vláda v Londýně proto požádala britskou vládu, aby se o odeslání legionu ze SSSR postaralo britské velvyslanectví v Moskvě. Dne 15.02. lidový komisař státní bezpečnosti Merkulov povolil výjezd internovaných legionářů. K 10.03.1941 z 803 internovaných bývalého československého legionu bylo 639 odesláno do zahraničí, 3 osvobozeni na žádost IKKI 6, 161 zůstalo v táboře, z nichž část (15-20 osob) kategoricky odmítlo opustit SSSR. Po napadení Sovětského Svazu fašistickým Německem byla zahájena jednání o založení v SSSR československé vojenské jednotky, jejichž jádrem se měly stát osoby nacházející se v Suzdalském táboře (ke konci července jich v táboře bylo 91 osob). Dne 05.02.1942 88 legionářů přijelo do Buzuluku (Čkalovské oblasti) na sběrné stanoviště formující se československé vojenské jednotky.
  3. SNK SSSR - Výbor lidových komisařů (Sovet narodnych komissarov SSSR).
  4. NKID SSSR - Lidový komisariát zahraničních věcí (Narodnyj komissariat inostranych děl SSSR).
  5. NKVD - Lidový komisariát vnitřních věcí (Narodnyj komissariat vnutrenych děl SSSR).
  6. IKKI - Výkonný výbor Kominterny (Ispolnitelnyj komitet Kominterny).

Prameny a literatura:
  • Otkrytoe obšestvo (Fond Sorosa) - Váleční zajatci v SSSR 1939-1956. Dokument: GARF. F. 5446, op.1, d. 510, l. 84-85. Podlinnik.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist