www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Ze sovětských archivů
Zpráva vedoucího II. odboru GUPVI NKVD SSSR A. N. Bronnikova na zástupce vedoucího GUPVI NKVD SSSR N.T. Ratušného o počtu, národnostním a hodnostním složení válečných zajatců v táborech GUPVI během Velké vlastenecké války 1941-1945. 27.06.1945

Z dokumentu byly vybrány a přeloženy informace o sumarizaci válečných zajatců 1941-1945, počtu propuštěných do národnostních jednotek včetně Čechoslováků, počtu zajatých Čechů, Slováků, Rusínů k 26.06.1945.

Celkem válečných zajatců během Velké vlastenecké války .......... 3 120 944
generálů .............................................................. 227
důstojníků ......................................................... 82 111
mužstva ......................................................... 3 038 606

Přírůstek zajatců po letech:
1941 ................................................................ 9 147
1942 ............................................................... 46 047
1943 .............................................................. 181 148
1944 .............................................................. 704 853
1945 ............................................................ 2 179 749

...

Během Velké vlastenecké války ubylo zajatců ....................... 462 475
z toho:
1) na formování národnostních jednotek ............................. 55 799
maďarských jednotek .................. 21 787 osob, z toho 1 375 důstojníků
rumunských jednotek .................. 20 446 osob, z toho 1 544 důstojníků
československých jednotek ................ 9 089 osob, z toho 70 důstojníků
jugoslávských jednotek ................... 2 542 osob, z toho 48 důstojníků
polských jednotek ......................... 1 935 osob, z toho 0 důstojníků
...
10) zabito při útěku, zemřelo při výrobě, utonulo, otrávilo se, sebevraždy, další úmrtí ........................................................... 753
11) zemřelo během války zajatců ................................... 318 489
z toho:
Němců ............................................................. 179 327
Rumunů ............................................................. 45 850
Maďarů ............................................................. 31 820
Italů .............................................................. 27 104
ostatních národností ............................................... 16 318
neidentifikováno ................................................... 18 070

...


K 26.06.1945 dosahuje počet válečných zajatců ................... 2 658 469
...
2) dle národností:
Němců .................. 1 836 135, z toho 175 generálů a 33 492 důstojníků
...
Čechů 1 ...................................... 16 900, z toho 104 důstojníků
Slováků ..................................... 12 116, z toho 172 důstojníků
Rusínů ......................................... 3 787, z toho 9 důstojníků
...

...

Vedoucí II. odboru GUPVI NKVD SSSR major bezpečnosti (A. N. Bronnikov)Poznámky:
  1. Většinu zajatců tvořili příslušníci slovenské armády a německého Wehrmachtu. Sudetští Němci a občané ze smíšených manželství, kteří se přihlásili k občanství Říše a sloužili v jednotkách Wehrmachtu nebo SS, se po zajetí nejspíše zištně hlásili zpět k české národnosti v naději na lepší zacházení.

Prameny a literatura:
  • Otkrytoe obšestvo (Fond Sorosa) - Váleční zajatci v SSSR 1939-1956. Dokument: CChIDK. F. 1/p, op. 01e, d. 15a, l. 69-73. Podlinnik.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist