www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Ze sovětských archivů
Zpráva GUPVI NKVD SSSR o válečných zajatcích bývalých evropských a japonských armád k 01.01.1949

Z dokumentu byla vybrána a přeložena statistika československých zajatců.

údaje/národnost Čechoslováci celkem
všech zajatců 68 889 1 3 899 397
ubylo zajatců 68 608 3 356 821
repatriovaných (navrácených) zajatců 55 701 2 644 963
na formování národnostních jednotek 7 769 56 665
předáno do táborů GULAG 140 21 435
osvobozeno občanů SSSR dle místa pobytu 154 11 232
předáno na seznam internovaných 805 31 903
osvobozeno v Budapešti při razii - 10 352
odsouzeno vojenských tribunálem 1 998
odesláno do vězení - 9 116
uteklo - 382
ostatní úbytky 5 658
zemřelo 4 033 569 115
počet zajatců k 01.01.1949 281 542 576


Poznámky:
  1. Většinu zajatců tvořili příslušníci slovenské armády a německého Wehrmachtu. Sudetští Němci a občané ze smíšených manželství, kteří se přihlásili k občanství Říše a sloužili v jednotkách Wehrmachtu nebo SS, se po zajetí nejspíše zištně hlásili zpět k české národnosti v naději na lepší zacházení.

Prameny a literatura:
  • Otkrytoe obšestvo (Fond Sorosa) - Váleční zajatci v SSSR 1939-1956. Dokument: CChIDK. F. 1/p, op. 01e, d. 15a, l. 92-95. Podlinnik.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist