www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Ze sovětských archivů
Výkaz o válečných zajatcích osvobozených z táborů NKVD a odeslaných na formování národnostních jednotek v letech 1943-1945

Z dokumentu byla vybrána a přeložena statistika osvobozených Čechoslováků v jednotlivých letech.

národnost 1943 1944 1945 celkem
Čechoslováci 1 750 6 130 889 7 769
celkem cizinců 11 794 11 545 33 326 56 665


Poznámky:
  1. Termín pevně zakotvený v lexikonu pracovníků NKVD. Pod ním se skrývali váleční zajatci Češi, Slováci a dokonce Rusíni (Ukrajinci západně-ukrajinských zemí).

Prameny a literatura:
  • Otkrytoe obšestvo (Fond Sorosa) - Váleční zajatci v SSSR 1939-1956. Dokument: CChIDK. F. 1/p, op.12e, d. 12, l. 147, 148, 195-197. Podlinnik.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist