www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Držitelé sovětských řádů, medailí a odznaků
Zlatá hvězda "Hrdiny Sovětského Svazu"


Zlatá hvězda Hrdiny Sovětského Svazu - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Čestný titul "Hrdina Sovětského Svazu" byl ustanoven dne 16.04.1934 výnosem CIK SSSR 1. Dne 01.08.1939 byl titul výnosem Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR doplněn o udělení zlaté pěticípé hvězdy.

Jedná se o nejvyšší sovětské vyznamenání, které bylo udělováno za osobní nebo kolektivní zásluhy o sovětský stát nebo společnost, spojené s vykonáním hrdinského činu.

Vyznamenaný kromě Zlaté hvězdy "Hrdiny Sovětského Svazu" obdržel Řád Lenina a diplom Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR. Dvojnásobným nositelům Zlaté hvězdy se v jejich rodišti stavěly bronzové busty.

Prvním československým držitelem tohoto vyznamenání byl velitel 1. roty čs. samostatného polního praporu podporučík Otakar Jaroš. Za hrdinství v boji u Sokolova (08.03.1943) byl dne 17.04.1943 "in memoriam" povýšen do hodnosti kapitána, a jako vůbec první cizinec 2 oceněn tímto nejvyšším sovětským vyznamenáním.

Celkem bylo Zlatou hvězdou "Hrdiny Sovětského Svazu" vyznamenáno 5 3 příslušníků čs. vojenských jednotek v SSSR, a to konkrétně:
  • Jaroš Otakar "in memoriam" - za boje u Sokolova (17.04.1943);
  • Buršík Josef - za boje o Kyjev (21.12.1943);
  • Sochor Antonín - za boje o Kyjev (21.12.1943);
  • Tesařík Richard - za boje o Kyjev (21.12.1943);
  • Vajda Stěpan "in memoriam" - za bojové zásluhy (10.08.1945).


Sochor Antonín, Buršík Josef, Tesařík Richard - hrdinové SSSR.
Sochor Antonín, Buršík Josef, Tesařík Richard - hrdinové SSSR.


Poznámky:
  1. CIK SSSR - Centrální výkonný výbor SSSR (Centralnyj ispolnitelnyj komitet SSSR).
  2. Titul "Hrdiny Sovětského svazu" během 2. světové války získalo celkem 12 cizinců: 6 Čechoslováků, 4 Francouzi a 2 Poláci.
  3. Šestým oceněním Čechoslovákem "in memoriam" byl kpt. Jan Nálepka, velitel 1. čs. partyzánského oddílu v SSSR.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist