www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Držitelé sovětských řádů, medailí a odznaků
Řád Rudého praporu


Řád Rudého praporu - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Zřízen dne 01.08.1924 výnosem CIK SSSR 1.

Řád byl udělován za zvláště projevenou v boji statečnost, obětavost a udatnost. Řádem byli vyznamenání příslušníci sovětské armády, válečného loďstva, pohraničních a vnitřních vojsk, pracovníci orgánů Výboru státní bezpečnosti SSSR a další občané SSSR; vojenské jednotky, vojenské lodě, spojení a sjednocení. Řád byl rovněž udělován cizincům

Při opakovaném udělení dotyčný obdržel řád s číslicí "2" a při dalším postupně s číslicemi "3", "4", "5" atd.

Řádem Rudého praporu bylo vyznamenáno min. 37 příslušníků čs. vojenských jednotek v SSSR, a to konkrétně:
  • 15 příslušníků 1. československého samostatného polního praporu za boj u Sokolova: Brodavka Arnošt [I/M], Černý Josef, Kománek Karel [I/M], Král František, Kudlič Jan [I/M], Lom-Lohler Jaroslav [I/M], Redisch Hugo [I/M], Reicin Bedřich, Sochor Antonín, Solanič Josef [I/M], Spiegl Ignác [I/M], Šeda Josef [I/M], Šmolík Jiří, Švéd Josef [I/M], Wolf Kurt [I/M] (17.04.1943);
  • 4 příslušníci 1. československé samostatné brigády za boj o Kiev: Bražina Bernard, Kholl Josef, Kukla Miloslav, Rytíř-Richter Otakar (21.12.1943);
  • 2 příslušníci 1. československé samostatné brigády za boje o Bielou Cerkev, Rudu a Žaškov: Burtin Štefan [I/M], Lomský Bohumír (23.03.1944);
  • Pisárský Lumír (17.08.1944);
  • Píka Heliodor za velitelské zásluhy (10.08.1945);
  • 14 příslušníků 1. československého armádního sboru za boje na Dukle: Blum Nikolaj, Fanta František, Gregor Josef, Hegeduš Demeter, Hleba Ivan, Hunda Jan, Perl Vladislav, Procházka Jaroslav, Steiner Arnošt, Šacher Oto, Šrámek Emanuel, Toušek Josef, Valko Afanasij, Vrána František [I/M] (10.08.1945).


Poznámky:
  1. CIK SSSR - Centrální výkonný výbor SSSR (Centralnyj ispolnitelnyj komitet SSSR).
Zkratky:
[I/M] = in memoriam.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist