www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Držitelé sovětských řádů, medailí a odznaků
Řád Slávy


Řád Slávy (3. stupeň) - © http://www.mondvor.narod.ru - permited for publication Zřízen dne 08.11.1943 výnosem Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR.

Řád byl udělován příslušníkům pozemní armády do hodnosti četaře, u leteckých jednotek do hodnosti podporučíka, kteří v bojích projevili svou statečnost, udatnost a smělost. K takovým činům patřilo např. vniknutí do nepřátelských pozic jako první; likvidace 10 - 50 nepřátelských vojáků osobní zbraní; osádce za pokračování v boji i přes zásah vlastního tanku; sestřelení minimálně 3 letadel pozemní zbraní; zničení 1 - 3 tanků ručními granáty; zajetí nepřátelského důstojníka apod.

Řád měl tři stupně s tím, že byl udělován postupně - tedy od 3. stupně, přes 2. stupeň až po nejvyšší 1. stupeň.

Řádem Slávy 3. stupně bylo vyznamenáno min. 54 příslušníků čs. jednotek, konkrétně:
  • 16 příslušníků 1. československé samostatné brigády za boj o Kiev: Bedej Ivan, Dzjamko Jura, Hladinec Ivan, Hradil Petr, Gaftel Viktor, Jeřábek Josef, Lancoš Jura, Melika Jan, Molnár Jan, Pazour František, Serbin Andrej, Tafičuk Michal, Timpa Ivan, Vasičuk Andrej, Veličko Jan, Vopička Karel (21.12.1943);
  • 5 příslušníků 1. československé samostatné brigády za boje u Biele Cerkvi, Rudy a Žaškova: Hladko Ivan, Jašurek Petr, Mikeš Vladimír, Mojs..k Demeter, Molnár Demeter (23.03.1944);
  • Vajda Stěpan za obranu Buzovky a zničení 6 nepřátelských tanků (16.08.1944);
  • 33 příslušníků 1. československého armádního sboru za boje na Dukle: Benkovský František, Bohuslav Vladimír, Čech Václav, Dančo Jurij, Dvubor Matvej, Fusk ....., Gajdoš Jan, Havlir Jan, Hofman Václav, Jasinek Alexandr, Kazilovský Alexandr [I/M], Klimčo Jan, Kostev Karel, Kovář Alexandr, Kučeravý Ivan, Macho Alexandr, Mikulin Michal, Panas Ivan, Pavlišiněc Michal [I/M], Peresoliak Ivan, Pesteňa Ivan, Pukančík Josef, Sit A...., Sivák Michal, Spáčil Josef [I/M], Staroň Jan, Sušina Michal, Šemko Pavel, Šuhajda Josef, Ternavčuk Michal, Tomko Ivan, Zboraj Jan, Zima Juraj (10.08.1945).

Poznámky:
  • Vzhledem k tomu, že přehled vyznamenaných je uveden v azbuce, mohlo u některých osob dojít k nepřesné transkripci jména do ruštiny, a tím i zpět do češtiny. Některá jména se nepodařila plně identifikovat.

Zkratky:
[I/M] = in memoriam.


-zpět-

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist