www.czechpatriots.com

Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945)
Ze sovětských archivů
uspořádal a přeložil Michal Gelbič


Sovětský represivní systém

Českoslovenští občané a represivní systém GULAG 1

Českoslovenští váleční zajatci a internovaní v systému GUPVI 2

Československo-sovětské vztahy
  • Z deníku A. J. Vyšinského. Přijetí československého velvyslance Fierlingra, generála Nižborského a generála Píky 01.03.1944 - o příjezdu 159 důstojníků k 2. československé brigádě; o vytvoření vyšší čs. jednotky; o počtu německých jednotek na Slovensku.
  • Z deníku A. J. Vyšinského. Přijetí divizního generála Svobody a pověřeného v záležitostech Československa Hnízda. 22.09.1945 - organizace čs. armády; vyslání komise za účelem vytvoření bratrské mohyly padlých čs. vojáků na území SSSR; vysídlení Němců; osvobození čs. válečných zajatců a čs. občanů zadržených orgány NKVD; odevzdání zadržených sejfů Československé banky sovětskými orgány.
  • Dopis E. Beneše J. V. Stalinovi - Volyňští Češi v čs. vojenských jednotkách; o otázce přesídlení této menšiny zpět do své vlasti - Československa.

Podkarpatská Rus 3
  • Z deníku N. I. Šaronova. Zápis z besedy se slovenským vyslancem Spišjakem v Maďarsku. 01.07.1940 - o reakci Maďarů na územní požadavek SSSR získat Zakarpatskou Ukrajinu.
  • Zpráva politického oddělení SSSR v Budapešti o územních nárocích Maďarska, sovětsko-maďarské, maďarsko-německé a maďarsko-rumunské vztahy. 12.10.1940 - nesouhlas Maďarska s existencí Slovenska, obavy Maďarů ze SSSR a ztráty Zakarpatské Ukrajiny.
  • Zpráva politického oddělení SSSR o politické situaci Maďarska v roce 1940. 11.02.1941 - národnostní složení obyvatel, maďarizace okupovaného území Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny.
  • Z deníku vyslance SSSR v Maďarsku N. I. Šaronova. Zápis z besedy s poslancem Zakarpatské Ukrajiny Fencikem. 08.05.1941 - boje mezi autonomisty a Ukrajinci; o útěku obyvatel do SSSR.


Poznámky:
  1. GULAG - Hlavní správa táborů (Glavnoe upravlenie lagerej).
  2. GUPVI - Hlavní správa válečných zajatců a internovaných (Glavnoe upravlenie voennoplennych i internirovannych).
  3. Podkarpatská Rus byla v sovětské terminologii označována jako Zakarpatská Ukrajina (součást ČSR 1919-1939).

CzechPatriots.com | Československé vojenské jednotky v SSSR (1942 - 1945) | © 2005 - 2019 Michal Gelbič TOPlist